ευαγγελιογραφούμαι

εὐαγγελιογραφοῡμαι, -έομαι (Μ)
γράφομαι, περιέχομαι στο Ευαγγέλιο.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ευαγγέλιο + -γραφούμαι (< -γραφος < γράφω), πρβλ. πολιτο-γραφούμαι].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.